Viabek

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekin eläkevastuut on siirretty eläkeyhtiöille 30.6.2021

Konkurssissa olevan Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekin eläkevastuut on siirretty eläkeyhtiöille 30.6.2021. Siirrossa Viabekin eläkevastuut on jaettu vastaanottajina olevien neljän eläkeyhtiön kesken. Siirto koskee sekä työntekijän eläkelain (TyEL) että yrittäjän eläkelain (YEL) mukaista eläkevastuuta.

Eläkevastuun siirrolla ei ole vaikutusta eläkkeisiin. Eläkeyhtiöt alkavat maksaa eläkkeitä 1.7.2021 lukien. Kukin eläkeyhtiö on tiedottanut siirrosta jo etukäteen niille eläkkeensaajille, joita koskeva eläkevastuu on siirtynyt kyseisen eläkeyhtiön vastattavaksi.

Myös Työeläkevakuuttajat TELA ry on tiedottanut asiasta 19.4.2021.

Työeläkevakuuttajat TELA ry:n sivuilla on lisäksi asiaa koskeva Kysymyksiä ja vastauksia -osio.

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek, konkurssitilassa

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek on asetettu konkurssiin 5.2.2018. Helsingin käräjäoikeus on 7.6.2018 määrännyt konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä. Konkurssiasiamies Helena Kontkanen on samana päivänä määrännyt asianajaja Arto Kukkosen Asianajotoimisto HH Partners Oy:stä julkisselvittäjäksi.

Viabekin vastuulla olevien eläkkeiden maksaminen on jatkunut häiriöttä eläkekassan konkurssiin asettamisesta lukien.

Lisätietoja Viabekin eläkkeistä voi tiedustella puhelimitse 09 4542 280.

Työeläkeotteen tarkistaminen

Vuoden 2019 alusta lukien työeläkeotteen tarkistaminen osoitteessa www.työeläke.fi ei onnistu sellaisten työeläkevakuutettujen osalta, jotka ovat olleet vakuutettuja Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekissa, konkurssitilassa, viimeisessä työsuhteessaan (eli jos henkilön viimeinen työnantaja on eläkevakuuttanut työntekijänsä Viabekissa, eikä tämän työsuhteen jälkeen ole ollut uusia työsuhteita). Mikäli tällainen eläkevakuutettu haluaa tarkistaa työeläkeotteensa, hänen tulee olla yhteydessä Mandatum Lifeen, ks. yhteystiedot alla:

Mandatum Life
www.mandatumlife.fi
Säätiöpalvelu 010 516 7912

Omistajaohjauksen periaatteet

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek, konkurssitilassa (jäljempänä Viabek) ei harjoita eläkevakuutustoimintaa. Koska Viabek kuitenkin ratkaisee eläkehakemuksia ja hoitaa eräitä muitakin eläkekassan tehtäviä, Viabek on laatinut nämä omistajaohjauksen periaatteet.

  • Viabekin omaisuus on sijoitettu mahdollisimman vähäriskisesti. Omaisuus on pääosin sijoitettu korkorahastoihin sekä joukkovelkakirjoihin.
  • Viabekilla ei ole omistuksia osakkeissa, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla Euroopan talousalueella eikä sen myöskään ole tarkoitus niitä hankkia.

Tietosuojaseloste